Emil Olsson Ehrman och Hilma Ehrman / Maria Ehrman

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 5:5 (aktuellt nummer) 17 juni 1926 - 1 februari 1935
Vallarum 5:5 (aktuellt nummer) 22 juni 1925 - 26 oktober 1925
Hårderup 6:12 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 6 mars 1929 – 31 maj 1947
Hårderup 4:26 (aktuellt nummer) 6 mars 1929 - 3 maj 1947
6 mars 1929 - 3 maj 1947
Hårderup 1:13 (aktuellt nummer) 6 mars 1929 – 31 maj 1947

Emil Ehrman var född den 22 maj 1884 i Långaröd och han var son till handlaren i Öneköp i Långaröd Ola Johnsson och hans hustru Bengta Persdotter. Emils första hustru var Hilma Kristina Ehrman, född Möller den 24 juni 1885 i Ystad. Hilma avlider den 28 juli 1925 i Ystad. Emil var fanjunkare och flyttar till Vallarum från Ystad den 2 september 1925. Emil gifter sig igen den 21 april 1928 med Ida Maria Persson född den 26 februari 1884 i Hårderup nr 1 och hon var dotter till Per Månsson och hans hustru Elna Nilsson. Familjen bor kvar i Vallarum 5:5 fram till 1930 då man flyttar till Hårderup nr 1:13. Här bor familjen kvar och Emil avlider här den 2 oktober 1946 och Maria avlider den 29 augusti 1958.

Bouppteckning efter Hilma Ehrman som avled den 28 juli 1925.

Den 26 oktober 1925 förrätades bouppteckning efter hustrun Hilma Ehrman i Vallarum, gift före 1921
och död den 28 juli 1925 och som efterlämnade såsom sterbhusdelägare änklingen Emil Ehrman samt
barnen:
dottern Anna Inga Viola, född den 22 januari 1909.
sonen Karl Emil Georg, född den 1 oktober 1910.
dottern Vera Gudrun Theresia, född 12 oktober 1914.
dottern Gurli Viveka Frideborg, född den 28 mars 1920.
dottern Eva Martina Margaretha, född den 22 oktober 1922.
I dödsboet ingick fastigheten 5/176 Vallarum nr 5 till taxeringsvärdet på 9 200 kr. Dom totala tillgångarna i dödsboet uppgick till 16 095 kr samt skulder på 21 380 kr vilket ger att det
inte fanns en behållning i dödsboet.

Bouppteckning efter Emil Olsson Ehrman som avled den 2 oktober 1946.

Den 12 oktober 1946 förrättades bouppteckning efter fanjunkaren Emil Olsson Ehrman från Hårderup nr 1, som var född 1884 och i äktenskap med år 1928 med efterlevande hustrun Maria Ehrman, född Persson, och avled den 2 oktober 1946 och efterlämnade som sterbhusdelägare:
Hustrun Maria Ehrman
I ett tidigare äktenskap med förut avlidna hustrun Hilma Ehrman födda barnen:
Dottern, änkefru Anna Olsson, Dalby nr 36
Sonen Civilingengören Carl Ehrman, Saltsjöbaden, gift 1937 med Märta Ehrman.
Dottern Vera, gift 1943 med herr Carl Nilsson, Lidingö.
Dottern Gurli Viveka Frideborg Ehrman i Höör, ogift.
Dottern Eva Martina Margaretha Ehrman, Uppsala, ogift.
I bouppteckningen fastigheterna 1/92 mantal Hårderup nr 1, 5/2048 mantal Hårderup nr 4:21 och ett från 1/6 mantal Hårderup nr 6 avsöndrat område med en rymd på 9,7 kappland upptogs till ett sammanlagt taxeringsvärde på 5 800 kr. Dom totalt tillgångar uppgick till 8 590 kr och skulderna uppgick till 3 796 kr vilket gav en behållning i dödsboet på 4 794 kr.

Bouppteckning efter Maria Ehrman, född Nilsson som avled den 29 augusti 1958.

Den 3 oktober 1958 förrättades bouppteckning efter änkefrun Maria Ehrman, född Persson från Nr 1 Hårderup som född 1884, och därstädes avled den 29 augusti 1958 och som dödsbodelägare efterlämnade syskonen:
Broder Johan Lunnér, avliden men efterlämnat barnen
sonen adjunkten Sten Lunnér, Tranås, gift med Eva Lunnér.
sonen ingengör Bo Lunnér, Van Durens vär 12 A, Lund, ogift.
Systern Anna carlsson, gift med Robert Carlsson, vistande å känd ort i USA.
Brodern, förre tull översyningsmannen Nils M Persson, Nobelvägen 42 i Malmö,gift med Greta Persson.
I bouppteckningen ingick fastigheten Hårderup 1:13, 5/2048 mantal av Hårderup 4:21 och Hårderup 6:12 som den avlidna förvärvat enligt lagfartsbevis den 17 september 1947 och som totalt upptogs till taxeringsvärdet på 16 300 kr. Dom totala tillgångarna i dödsboet uppgick till 22 462 kr och det fanns skulder på 7 253 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 15 208 kr.

Vi kan utläsa att Emil Ehrman hade fastigheterna utarrenderade till dels Otto Svensson och den andra fastigheten till Anton Nilsson.

Barn

NamnBeskrivning
Anna Inga Viola Ehrmanfödd den 22 januari 1909 i Ystad. Anna Inga Viola Ehrman gifter sig och är senare bosatt i Kirseberg i Malmö på Falkenbergsgatan 2 A. Hon blir änka den 1 april 1946 och avlider själv den 1 januari 1977.
Karl Emil Georgfödd den 1 oktober 1910 i Ystad. Karl Emil Georg Ehrman gifter sig den 14 februari 1937 och familjen bosätter sig senare i Saltsjöbaden utanför Stockholm på Lillskogavägen 15. Karl Emil Georg avlider här den 21 december 1976.
Vera Gudrun Theresiafödd den 12 oktober 1914 i Ystad. Vera Gudrun Theresia Nilsson, född Ehrman gifter sig. Hon är senare bosatt i Katrineholm på Vallavägen 18, Lövåsen Avd 1:B och hon avlider den 6 februari 2004.
Gurli Viveka Frideborgfödd den 28 mars 1920 i Ystad. Gurli Viveka Frideborg Ehrman är bosatt i Hårderup nr 1 och hon var epileptiker och vistades på Sätoftahemmet. Hon är senare bosatt i Sjöbo och hon förblir ogift hela livet och hon avlider den 7 mars 2015.
Eva Martina Margaretafödd den 22 oktober 1922. Eva Martina Margareta Klöver, född Ehrman gifter sig den 24 september 1949 med Karl Richard Valter Klöver född den 7 september 1919 i Berga i Kronbergs län. Familjen är bosatt på Vadarevägen 27 i Trollhättan och här avlider Eva Martina Margareta den 7 oktober 1997 och Karl Richard Valter avlider den 4 september 2008.