Emil Andersson och Ida Johanna Karlsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 8:6 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 27 mars 1923 - 12 november 1942

Emil Andersson född den 23 januari 1893 i Hårderup och son till den tidigare ägaren tar över gården som ny åbo 1923. Emil gifte sig den 30 december 1926 med Ida Johanna Karlsson född 4 september 1905 i Östra Sallerup. Ida Johanna arbetade tidigare som hembiträde. Ida Johanna var dotter till hemmansägare Karl Olsson och hans hustru Anna Svensdotter som bodde i Henstedt, Östra Sallerups socken. Familjen brukar gården och där Emil avlider den 16 augusti 1942. Ida bor senare på Hårderup nr 19 och hon avlider den 20 januari 1991.

Bouppteckning efter Emil Andersson som avled på Hårderup nr 8 den 16 augusti 1942.

Den 12 november 1942 förrättades bouppteckning efter hemmansägaren Emil Andersson från Hårderup nr 8 som född 1893 och i äktenskap år 1926 förenad med efterlevande hustrun Ida Andersson och som avled den 16 augusti 1942 och efterlämnade såsom sterbhusdelägare änkan Ida Andersson samt med henne under äktenskapet födde barnen:
dottern Annie Iris Karolina Andersson, född den 20 maj 1927
sonen Nils Börje Martin Andersson, född den 25 augusti 1928
sonen Knut Ove Allan Andersson, född 26 augusti 1930
dottern Vivi Astrid Gunborg Andersson, född den 4 mars 1933
sonen Bror Anders Ingvar Andersson, född den 20 januari 1939
I bouppteckningen upptogs fastigheten 1/18 mantal Hårderup nr 8 (8:6) som den avlidne förvärvat enligt lagfartsbevis den 25 oktober 1923 och upptogs till taxeringsvärdet på 14 600 kr. Dom total tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 25 787 kr medan skulderna uppgick till 7 711 kr vilket ger en behållning i bouppteckningen på 18 075 kr.

Fastigheten omfattade total 11,15 hektar, varav 10 var åkermark. 3 hektar var täckdikade med tegelrör. Gödselstad fann men den var inte byggd av cement. I september 1944 fanns vattenledning indraget i stallar men inte i boningshus. Elektricitet fanns för belysning.

Barn

NamnBeskrivning
Annie Iris Karolinafödd 20 maj 1927 i Hårderup.
Nils Börje Martinfödd 25 augusti 1928 i Hårderup. Övertar föräldragården den 7 april 1961. Nils Börje Martin gifter sig den 5 januari 1962. Nils Börje Martin Andersson avlider den 29 augusti 2014.
Knut Olof Allanfödd 26 augusti 1930 i Hårderup. Knut Olof Allan Andersson lever ogift hela livet och han är folkbokförd på Rönåsvägen 356 i Vollsjö och han avlider den 11 oktober 2008.
Vivifödd 4 mars 1933 i Hårderup.
Ingvarfödd 20 januari 1939 i Hårderup.