Emil Albert Björkqvist och Klara Josefina Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 27:30 (avregistrerat nummer) 3 maj 1939 - 17 april 1942
Fränninge 23:10 (avregistrerat nummer) 2 oktober 1943 - 28 maj 1946
Hårderup 6:13 (aktuellt nummer) - 17 april 1942
Hårderup 6:8 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 3 maj 1939 - 17 april 1942
Hårderup 1:10 – 1:12 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 4 februari 1928 - 28 augusti 1934

Emil Albert Björkqvist född i Vallarum 19 december 1902 flyttade till Hårderup 1928. Emil Albert gifte sig den 26 maj 1928 med Klara Josefina, född Nilsson. Klara Josefina föddes i Vollsjö den 9 mars 1901 och hon var dotter till åbon på Vollsjö nr 23 Nils Andersson och hans hustru Alma Andersson. Klara Josefin flyttade till Hårderup den 25 maj 1928. Emil kom från Fränninge nr 30 och han var son till f d dragonen Anders Björkqvist som var statardräng på Vallarums gård och hans hustru Anna Persson. Familjen är folkbokförd i Fränninge och bosatt på Hårderup 1 där Klara Josefina avlider den 19 mars 1934. Senare flyttar Emil Albert till Fränninge nr 23 där han avlider den 27 april 1946.

Bouppteckning för Klara Josefina Björkqvist, född Nilsson.

Den 18 maj 1934 upprättades bouppteckning efter hustrun Klara Josefina Björkqvist från Hårderup nr 1 och född den 9 mars 1901 och gift 1928 med Emil Albert Björkqvist och hon avlider den 19 mars 1934. Förutom änklingen Emil Albert Björqvist är de gemensamma barnen sterbhusdelägare:
sonen Kurt Agne Sigvard, född den 25 februari 1930
sonen Kjell Arne Elin, född den 20 januari 1934
I bouppteckningen ingår fastigheten Hårderup nr 1 1/24 mantal som förvärvades enligt lagfartsbevis den 7 juli 1928 och upptas till taxeringsvärdet 7 100 kr. Summan av alla tillgångar uppgick till 9 700 kr samt att det fanns skulder på 8 460 kr. Behållningen i bouppteckningen uppgår till 1 240 kr.

Bouppteckning för Emil Albert Björkqvist som avled den 27 april 1946.

Den 28 maj 1946 förrättades bouppteckning efter lantbrukaren Emil Albert Björkqvist på Fränninge nr 23 som var född den 19 december 1902 och avled den 27 april 1946. I äktenskap med Klara Josefina Björkqvist föddes barnen:
sonen Kur Agne Sigvard, född den 25 februari 1930
sonen Kjell Arne Elvin, född den 20 januari 1934
Utom äktenskapet med hushållerskan Ester Berggren, Fränninge föddes trolovningsbarnen:
dottern Elsy Inger Björqvist, född den 6 oktober 1938
sonen Nils Gösta Ingvar Björkqvist, född den 2 november 1940
sonen Alf Göran Björqvist född den 8 oktober 1944
I bouppteckningen upptages fastigheterna Fränninge nr 23, 11/512 mantal, Fränninge nr 23:10 enligt lagfartsbevis den 10 november 1943 och upptages till taxeringsvärdet på 17 800 kr. I bouppteckningen finns tillgångar på 24 991 kr och skulder på 21 522 gr vilket ger en behållning i boet på 3 469 kr.

Länk till Intervju med Alf Björkqvist

 

Barn

NamnBeskrivning
Kurt Agne Sigvard född 25 februari 1930 i Fränninge. Kurt Agne Sigvard gifte sig den 3 maj 1958 och familjen var folkbokförd i Veberöd nr 5 1974. Han avlider den 24 september 1983.
Kjell Arne Elvinfödd den 20 januari 1934 i Fränninge.