Elvira Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:37 (aktuellt nummer) 28 augusti 1922 - 28 oktober 1922
Vallarum 14:24 (avregistrerat nummer) 28 augusti 1922 - 28 oktober 1922