Elof Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:9 (aktuellt nummer) 30 mars 1937 – 11 december 1982

Elof Nilsson var född den 11 september1891 i Långaröd och var son till de tidigare ägarna, Nils Nilsson och Johanna Abelin. Elof förblir ogift hela livet och han brukar föräldragården fram till 1982 då han avlider i Hårderup nr 4 den 1 juli 1982.

Länk till: ELOF NILSSON Hårderup 4 historier om

Elof Nilsson (1980)
Foto: S-A Olsson