Elof Gustafsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 2:4 (aktuellt nummer) 14 december 1939 - 10 december 1974
Vallarum 2:1 Ekliden (avregistrerat nummer) 14 december 1939 - 10 december 1974

Elof Theodor Gustafsson var född den 30 oktober 1913 i Vallarum och han var son till åbon på Vallarum nr 2 Gustaf Adolf Nilsson och hans hustru Elise Olsson. Elof övertog föräldragården 1939 och brukade den fram till 1974. Han förblir ogift och bor kvar på Vallarum nr 2 fram till sin död den 28 augusti 1988.

Jordbruksräkningen 1944, Elof Gustafsson

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Enligt jordbruksräkningen ägde Elof Gustavsson fastigheten men den brukades av Lennart Persson. Arealen var totalt 47,5 hektar, varav 30 hektar var åkermark och 17 hektar var skogsmark. Gödselstad fanns och den var byggd av sten. Man hade investerat i ett antal jordbruksmaskiner för att underlätta brukandet av marken. Vatten fanns indraget i både boningshus och i stallarna. Elektricitet var indraget för belysning och som drivkraft.