Elna Tuvesson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:23 Bombi Bitt Huset (aktuellt nummer) 24 november 1931 - 10 augusti 1932