Dödsbodelägarna efter Elna Svensdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 2:16 (avregistrerat nummer) 31 december 1897 - 29 februari 1904
Starrarp 2:15 (avregistrerat nummer) 31 december 1897 - 29 februari 1904