Måns Johansson och Elna Svensdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp nr 6 ca 1828 - efter 1838
Starrarp nr 6 ca 1811 - ca 1828
Starrarp nr 6 ca 1803 - ca 1808
Starrarp 7:2 (avregistrerat nummer) före 1813 - 1837

Måns Johansson var född den 25 september 1773 och han var son till Johan Michelsson och hans hustru Elna Månsdotter i Starrarp. Måns gifter sig 1808 med Elna Svensdotter som var född den 2 maj 1791 i Starrarp. Elna var dotter till Sven Månsson och hans hustru Karna Månsson, född Larsdotter i Starrarp. Familjen arrenderar fastigheten Starrrap 7:2 och där Måns avlider 24 juni 1828 utav bröstvärk. Elna och barnen fortsätter att bruka gården fram till 1837 då man flyttar till Starrarp nr 6. Elna avlider i Starrarp nr 6 den 11 augusti 1862 vid 71 års ålder.

Bouppteckning efter Måns Johansson som avled i Starrarp nr 7 den 24 juni 1828.

Bouppteckning efter Elna Svensdotter som avled på Starrarp nr 6 den 11 augusti 1862.

Den 18 augusti 1862 förrättades bouppteckning efter änkan Elna Svensdotter på Starrarp nr 6 som avled den 11 augusti 1962 och efterlämnade såsom bröstarvingar sönerna Måns, Sven, Johan, Pehr och Nils Månsson samt döttrarna Karna som var gift med åbon Bengt Jönsson på Starrarp nr 7 och Ingar som var gift med hemmansägaren Sven Andersson på Starrarp nr 6. Tillgångarna i dödsboet uppgick till 125 riksdaler och skulderna uppgick till 88 riksdaler vilket gav en behållning på 37 riksdaler.

Barn

NamnBeskrivning
Nils född den 13 november 1809 i Starrarp.
Månsfödd den 4 juli 1812 i Starrarp.
Elnafödd den 27 juni 1814 i Starrarp.
Johanfödd den 2 juni 1816 i Starrarp.
Karnafödd den 26 november 1818 i Starrarp. Karna Månsdotter gifter sig med Bengt Jönsson som var född den 22 februari 1810 i Alestad i Östra Kärrstorp. Bengt och Karna övertar arrendet på Karnas föräldragård och man brukar fastigheten fram till 1885 efter att Bengt avled den 10 december 1884. Karna bor kvar på Starrarp nr 7 och hon avlider den 17 april 1905.
Ingarfödd den 17 februari 1821 i Starrarp. Ingar Månsdotter gifter sig den 31 december 1847 med tillträdande åbon Sven Andersson som var född den 8 juni 1822 i Långaröd. Familjen var bosatt på Starrarp nr 6 och där Ingar avlider den 4 februari 1901. Sven bor kvar på Starrarp nr 9 och där Sven avlider den 25 december 1912.
Svenfödd den 3 juli 1823 i Starrarp. Sven Månsson gifter sig med Karna Adersdotter som var född den 23 november 1836 i Degeberga. Familjen var senare bosatt på Köinge 11 i Hörby och där avlider Karna utav lunginflammation den 21 juni 1870. Sven är senare bosatt på Äspinge nr 1 i Äspinge och han avlider på Hörby lasarett den 17 februari 1883.
Johan född den 29 januari 1826 i Fränninge. Johan månsson gifter sig den 27 december 1851 med Elna Åkesson som var född den 26 december 1903 i Huaröd. Familjen är senare bosatt på Kilhult nr 1 i Svensköp och där avlider Johan den 13 februari 1893. Elna bor kvar på Älmhult nr och hon avlider den 26 december 1903 i Älmhult nr 1.
Pehrfödd den 14 juli 1828 i Fränninge. Pehr Månsson gifter sig den 13 juni 1857 i Fränninge med Elna Christiansdotter från Vallarum nr 14. Elna var född den 19 november 1835 i Fränninge och hon var dotter till Christian Andersson och hans hustru Hanna Jönsdotter. Familjen är bosatt på Starrarp nr 5 och där Pehr arbetar som skräddare Elna avlider den 23 maj 1893. Pehr bor kvar på Starrarp nr 5 och han avlider utav hjärnblödning den 18 november 1922 i Starrarp.
Nilsfödd den 2 oktober 1834 i Fränninge.