Elna Persdotter (änka efter Pehr Isaksson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 29:21 (avregistrerat nummer) 15 april 1880 - 28 april 1897
Vallarum 9:47 (avregistrerat nummer) 1901

Elna Persdotter var född den 21 januari 1827 i Fränninge och hon var dotter till Per Nilsson och hans hustru Elna Andersdotter. Elna Persdotter var änka efter Pehr Isaksson som hade avlidit i Fränninge nr 29 1878. Elna Persdotter bor på Vallarum nr 9 och hon avlider den 31 januari 1905.

Barn

NamnBeskrivning
Anna Perssonfödd den 3 mars 1867 i Fränninge. Anna var piga på Vallarum nr 9 och hon flyttade till B´Vallarum nr 11 1899 där hon gifte sig med f d dragonen Anders Björkqvist som var född den 3 maj 1872 i Andrarum. Anna hade med sig sin son Per Edvin som var född den 8 augusti 1896. Familjen är senare bosatt på Fränninge nr 24:10 och där Anna avlider den 30 mars 1939. Anders bor kvar och han avlider den 3 juni 1952.