Elna Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:39 (avregistrerat nummer) 7 mars 1928 - 28 september 1932

Änka efter Sven Olsson