Elna Olsson, född Andersdotter (änka efter Per Olsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:32 (aktuellt nummer) 16 augusti 1913 - 14 april 1934