Dödsbodelägarna efter Ola Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 3:3 (avregistrerat nummer) 1864 - 1865