Elna Mårtensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:77 27 april 1974 -
Vallarum 9:64 (avregistrerat nummer) 27 april 1974 -
Vallarum 9:13 (avregistrerat nummer) 27 april 1974 -