Elna Mårtensdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 9:1, Torp 14 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 1889 - 1902
Hårderup 3:11 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 6 augusti 1908 - 27 november 1920
Hårderup 3:11 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 5 juli 1905 - 6 augusti 1908