Elna Lovén, född Jönsson (maka till Olof Nilsson Lovén)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:25 (avregistrerat nummer) 28 juli 1937 - 9 oktober 1937