Elna Håkansson, Ola Håkansson och Anders Håkansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:21 (aktuellt nummer) 2 mars 1952 - 1959