Elna Andersson.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 6:4 (avregistrerat nummer) 20 mars 1890 - 4 augusti 1910