Elna Andersdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:17 (aktuellt nummer) 30 april 1881 - 1 november 1883