Välj en sida

Elm Sofia, Ernst Malte, Ester Frideborg, Viktor, August och Ferdinand Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:25 (avregistrerat nummer) 19 januari 1916 - 21 september 1942