Ellen Malmros

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:25 14 november 1988 - 14 mars 1989
Bjälkhult 1:21 (aktuellt nummer) 14 november 1988 – 14 mars 1989
Bjälkhult 1:15 (aktuellt nummer) 14 november 1988 – 14 mars 1989
Bjälkhult 1:14 Söberga Gård (aktuellt nummer) 14 november 1988 – 14 mars 1989