Välj en sida

Eljena Larsdotter (änka efter Nils Jönsson på Fränninge 22:8)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 22:8, Karlslund (aktuellt nummer) 1856 - 15 juli 1875