Elise Nilsson, född Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:14 (aktuellt nummer) 16 mars 1925 -30 juni 1970