Einar Svensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:49 Rosentorpet (aktuellt nummer) 16 juni 1962 - 11 juni 1969