Einar Andersson och Ulla Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 12:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 4 maj 1950 - 13 mars 1952