Egon Mårtensson och Anna Mårtensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:26 (aktuellt nummer) 18 augusti 1972 - 1 december 1981