Egon Karlsson och Margit Karlsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:28 (aktuellt nummer) 14 mars 1952 – 25 november 1990
Hårderup 4:18 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 14 mars 1952 -
Hårderup 4:16 (aktuellt nummer) 14 mars 1952 -