Edvin Kastengren och Emma Kastengren

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hovdahusen 1:5 (avregistrerat nummer) 1 februari 1936 - 4 juli 1940