Edvin Kastengren (änkeman efter Emma Kastengren)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hovdahusen 1:5 (avregistrerat nummer) 4 juli 1940 - 10 februari 1966