Edvin Johansson och Emma Maria Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:10 (aktuellt nummer) 21 februari 1920 – 28 mars 1923

Edvin Johansson föddes i Örja den 31 oktober 1893 och gifte sig med Emma Maria Nilsson den 10 november 1917. Emma var född i Skumparp nr 1 den 18 augusti 1895 och var dotter till åbon Nils Hansson och hans hustru Boel Larsdotter. Edvin var son till statardrängen Johannes Persson född i Kverestad och hans hustru Kerstin Lindblad född i Tryde. Familjen flyttar till Annelöv den 26 oktober 1923. Edvin avlider den 29 maj 1952 i Vannborga Övre 2:5 i Köping i Kalmar län. Emma Maria avlider i Lundegård i Hörby den 12 maj 1981.

Barn

NamnBeskrivning
Sten Helmer Valentinfödd 3 april 1918 i Tofta. Sten Helmer Valentin Johansson gifter sig den 18 mars 1961 och familjen är folkbokförd i S Århult 1051 i Markaryd. Han avlider den 5 december 1991.
Sixten Egon Torstenfödd 9 januari 1920 i Billeberga. Sixten Egon Torsten Johansson förblir ogift hela livet och han är folkbokförd Söderto 3:12 i Lyby. Han avlider den 28 augusti 1968.
Stig Johan Elvinfödd 24 juli 1922 i Hårderup. Stig Edvin Johansson är folkbokförd i Annelöv nr 8 där han avlider den 5 januari 1925.
Sture Ivan Bertilfödd 24 juli 1922 i Hårderup. Sture Ivan Bertil Johansson gifte sig den 30 juni 1962. Familjen var folkbokförd i Västerstad och han avlider den 24 april 1986 i Askeröd nr 1, Stationen.