Nils Edvin Bergström och Johanna Annette Bergström, född Karlsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:57 (avregistrerat nummer) 5 augusti 1939 - 18 januari 1958
Vallarum 9:20 (avregistrerat nummer) 5 augusti 1939 - 18 januari 1958
Vallarum 6:9 Vallarums gamla skola (aktuellt nummer) 21 november 1934 - 20 mars 1947

Nils Edvin Bergström var född den 27 april 1894 i Fränninge och han var son till arbetaren på Vallarum nr 6 Nils Bergström och hans hustru Anna Nilsson. Edvin gifter sig den 24 februari 1922 med Johanna Annette Karlsson som var född den 18 september 1894 i Fränninge. Annette var dotter till arbetare på Vallarum nr 7 Carl Månsson och hans hustru Bengta Månsson. Edvin arbetade som snickare och han kom från Vallarum nr 7 1931 och familjen flyttar till Vallarum nr 9 den 2 december 1939. Familjen är senare bosatt på Norra Möinge 10:42 i Asmundtorp och där Annette avlider den 19 april 1970. Edvin flyttar till Hans Jonas väg 16 i Bjärred och han avlider den 2 juli 1976.

Barn

NamnBeskrivning
Tom Sturefödd den 15 januari 1923 i Fränninge. Tom Sture Bergström gifter sig den 12 april 1947 med Ulla Maj-Britt Bergström, född Mostberg den 17 november 1926 i Landskrona. Familjen var bosatt på Reslöv nr 8 i Marieholm. Nils Edvin var byggmästare och är senare bosatt på Norra Möinge 10 i Asmundtorp. Familjen flyttar till Flädie i Bjärred. Tom Sture avlider den 22 maj 1994 i Flädie. Ulla Maj-Britt flyttar till Bredgatan 20 i Lomma och hon avlider den 7 oktober 2013.