Edla Hultman

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:29 (aktuellt nummer) 21 maj 1965 – 30 maj 1968