Edith Nilsson (änka efter Anders Nilsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 2:49 (aktuellt nummer) 20 december 1959 -