Edit Viktoria Ekberg, född Olsson (änka efter Oskar Johan Ekberg)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:48 (aktuellt nummer) 15 juni 1971 - 22 november 1975
Vallarum 9:37 (avregistrerat nummer) 15 juni 1971 -22 november 1975

Edit Viktoria Ekberg, född Olsson var född den 14 september 1911 i Lund och hon var dotter till lantbrukaren på Ladugårdsmarken Lars Olsson och hans hustru Elina Nilsson. Edit gifte sig den 22 april 193 med Oskar Johan Ekberg som var född den 17 oktober 1895 i Andrarum. Oskar Johan var son till åbodottern på Ilstorp nr 7 Hanna Pehrsdotter. Edit och Oskar Johan är bosatta på Ilstorp nr 7 och där Oskar Johan avlider den 8 december 1970. Edit flyttar till Vallarum 9:37 och där hon bor fram till 1975 då fastigheten säljs. Edit avlider på Ilstrop nr 7 den 11 oktober 1975.

Barn

NamnBeskrivning
Edit och Oskar Johans barn:
Lars Olof Reinholdfödd den 2 januari 1950 i Andrarum.