Dödsbodelägarna efter Ture Hilding Ekberg

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Skumparp 1:15 (avregistrerat nummer) 3 april 1982 - 17 september 1982
Starrarp 3:21 (avregistrerat nummer) 3 april 1982 - 17 september 1982
Starrarp 3:18 (avregistrerat nummer) 3 april 1982 -17 september 1982