Dödsbodelägarna efter Peter Hansen

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 27:1 (aktuellt nummer) 16 juli 1970 - 19 mars 1974