Dödsboet efter Oscar Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 1:2 A (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 30 november 1959 – 23 januari 1960