Dödsbodelägarna efter Nils Algot Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 5:3 (avregistrerat nummer) 6 april 1981 - 24 juni 1981