Dödsbodelägarna efter Johannes Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 5:3 (avregistrerat nummer) 18 november 1950 - 31 oktober 1954
Starrarp 5:1 (avregistrerat nummer) 18 november 1950 - 31 oktober 1954