Dödsbodelägarna efter Johan Hellner Johansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 5:4 (avregistrerat nummer) 4 augusti 1954 - 2 december 1954
Starrarp 5:1 (avregistrerat nummer) 4 augusti 1954 - 2 december 1954