Dödsbodelägarna efter Helmer Johansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 5:2 (avregistrerat nummer) 4 augusti 1954 - 2 december 1954