Dödsboet efter Bolla Persdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 1:2 A (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 12 maj 1896 - 20 juli 1899