Dödsbodelägarna efter Anders Mårtensson Torell

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 3:25 (avregistrerat nummer) 28 november 1946 - 6 februari 1951
Starrarp 3:23 (avregistrerat nummer) 28 november 1946 - 6 februari 1951
Starrarp 3:19 (avregistrerat nummer) 28 november 1946 - 6 februari 1951
Starrarp 3:16 (avregistrerat nummer) 28 november 1946 - 6 februari 1951
Starrarp 3:14 (avregistrerat nummer) 28 november 1946 - 6 februari 1951
Starrarp 3:5 (avregistrerat nummer) 28 november 1946 - 6 februari 1951