Dödsbodelägarna efter Vilhelm Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:43 (aktuellt nummer) 24 oktober 1950 - 12 november 1951
Vallarum 7:33 (avregistrerat nummer) 24 oktober 1950 - 12 november 1951
Vallarum 7:23 (avregistrerat nummer) 24 oktober 1950 - 12 november 1951