Välj en sida

Dödsbodelägarna efter Tufve Persson (make till Else Jönsdotter)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 30:11 (avregistrerat nummer) 15 mars 1883 - 2 december 1885
Fränninge 30:9 (avregistrerat nummer) 15 mars 1883 - 2 december 1885