Dödsbodelägarna efter Truls Mårtensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 10:4 (aktuellt nummer) 3 juli 1840 - 17 november 1849