Välj en sida

Dödsbodelägarna efter Truls Månsson (make till Anna Månsson, född Nilsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 32:2 Hästhaga (avregistrerat nummer) 18 augusti 1945 -18 augusti 1945