Dödsbodelägarna efter Sven Svensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 4:3 (avregistrerat nummer) 27 maj 1969 - 16 juni 1970