Dödsbodelägarna efter Sven Olsson och Nils Svensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:39 (avregistrerat nummer) 2 augusti 1924 - 7 mars 1928