Dödsbodelägarna efter Sven och Elna Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:34 (avregistrerat nummer) 12 mars 1924 - 2 augusti 1924